09. april 2021
03. april 2021
Toch knap, hoe lang de christelijke feestdagen het uithouden in de Westerse maatschappij. Hoe is het zo gelopen. Voorzagen ze lange tijd in behoefte aan jaarlijks stilstaan bij? Stilstaan bij en vieren van, ons grote verhaal? Het verhaal van ons leven? Inmiddels zijn het ingesleten vakantiedagen, maar de behoefte aan balans is groot. Voor mij was het christendom alleen onvoldoende voor zelfvertrouwen. Om ├╝berhaupt mijn potentieel te vinden en die weg te volgen. Deels gelegen aan de vaak...

27. maart 2021
Deze week natuurlijk de week van de populaire acteur die de blunder maakt van een spelletje kleren uit voor de camera. Theodor Holman schrijft erover in het Parool. Arjan Fortuin in de NRC. Ze vragen zich af of een echt talent zo'n blunder wel zou maken. Nou, je kan maar beter altijd voorzichtig en verstandig zijn en dit soort gekkigheid niet laten gebeuren als je erin zit. Zorgen dat het meteen ophoudt, dan ben je ervan af. Helemaal niet op beeld vastleggen voordat het een leven gaat leiden....
20. maart 2021
Colijn, Nederlands minister-president in 1925-1926, 1933-1939 - Hoe waarschijnlijk is het dat 'rijk zijn' vroeger eervol was en dat rijken het eervol achtten met hun geld de samenleving te verbeteren. Wanneer was dit precies het geval en wanneer en hoe is dit opgehouden? - Hoe waarschijnlijk is het dat Nederland sinds het einde van de middeleeuwen/ de gouden eeuw, al een verantwoordelijkheid voelde goed voor elkaar te zorgen en zo armoede te voorkomen. Op welke principes was deze zorgzaamheid...

13. maart 2021
Simone van der Vlugt. Gisteren was ze in Eus' boekenclub en dat was niet echt een sophisticated ervaring. Een boekenclub op tv lijkt me wel een toevoeging. En beter zijn boeken of auteurs geen heilige huisjes meer. Nee. Allen hebben anno '21 met weerstanden te rekenen. Ik denk wel dat het schrijversberoep vroeger erg zwaar was. Zonder mails, appjes of videogesprekken, tijden 's nachts of overdag alleen achter je bureau slijten. Tezamen met verwachtingen aan auteurs volgens mij goed voor grote...