Hoe we samenleven: vragen, vragen, vragen

 Colijn, Nederlands minister-president in 1925-1926, 1933-1939 

 

- Hoe waarschijnlijk is het dat 'rijk zijn' vroeger eervol was en dat rijken het eervol achtten met hun geld de samenleving te verbeteren.

Wanneer was dit precies het geval en wanneer en hoe is dit opgehouden?

 

- Hoe waarschijnlijk is het dat Nederland sinds het einde van de middeleeuwen/ de gouden eeuw, al een verantwoordelijkheid voelde goed voor elkaar te zorgen en zo armoede te voorkomen. Op welke principes was deze zorgzaamheid gebaseerd?

 

- Hoe staat 'zuinigheid' hiertoe in verhouding?

 

- Hoe staan voorzieningen als de aow, wao, vakbonden en de vrije zaterdag in verhouding tot de vermeende zuinigheid en de vermeende zorgzaamheid?

 

- Hoe waarschijnlijk is het dat wij deze voorzieningen te danken hebben aan socialistische en/ of communistische samenlevingen?

 

- Hoe waarschijnlijk is het dat Nederland altijd voor 1/3e relatief links, voor 2/3e relatief rechts heeft gestemd. Wat betekenen deze noties precies of wat zijn deze noties waard. En vooral natuurlijk, hoe kunnen we deze noties meer vervlechten tot een sterke en eervolle aanpak.

 

- Ik lees vandaag in een column in Trouw dat in 1937 de mensen, de Nederlanders, het juist zochten in de partij van Colijn, een gereformeerde politicus. Toen waren de liberalen veruit de minderheid. Nu is het andersom en wordt Rutte gezien als de man van het midden.

Een verschil is dat toen bij de partijen vaak zuilen hoorden, met verenigingen waar Nederlanders met elkaar over gedachtes spraken. Rutte heeft de vertrouwenwekkendheid die mensen willen voor 'het midden'. Maar nu is de vraag welke gedachtes achter die uitstraling schuilgaan en welke gedachten wij precies voor een sterke samenleving gezond achten.

 

https://www.historischnieuwsblad.nl/hendrikus-colijn/

 

- Hoe waarschijnlijk is het dat media, mensen, Nederlanders naar die gedachtes gaan vragen, het politici, bestuurders, wat voor leiders ook, 'moeilijk' maken? Zo dat we weten waar het hen werkelijk om gaat en hoe ze denken dat ten uitvoer te brengen? Zo dat in samenspraak de best uitvoerbare plannen worden gesmeed en gerealiseerd.